Zoek op plaats:
Gratis inschrijven mailinglist:

Veelgestelde vragen over de website:

 

1. Wat bedoelen jullie met de factor?
De kapitalisatiefactor is een samenvatting van de factoren die invloed hebben op de waarde van een beleggingspand. De factor wordt berekend door de koopsom te delen door de huursom.

 

2. Hoe betrouwbaar is de rendementsberekening tool op jullie website?
Deze berekening is puur indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

3. Hoe abonneer ik mij op de gratis nieuwsbrief?
U kunt zich rechts onderaan op de homepage inschrijven door uw naam en e-mailadres in te vullen of door gebruik te maken van het volgende aanmeldformulier. Afmelden is te allen tijde mogelijk via de link (opt-out) in iedere mailing.

 

4. Kan ik enkel een notificatie ontvangen voor bepaalde regio’s in de mailing?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wij hebben ervoor gekozen een update van al ons aanbod te verzenden om zo een goed en compleet beeld te geven van de vastgoedbeleggingsmarkt.

 

5. Kan ik de beleggingspanden op jullie website (deels) financieren?
Diverse typen vastgoed worden (deels) gefinancierd. Klik hier voor meer informatie en/of vrijblijvend contact met onze financiële adviseur.

 

6. Waarom dien ik een bieding te doen voordat ik de binnenzijde van het beleggingspand heb gezien?
Wij verkopen verhuurd onroerend goed en kunnen derhalve niet zomaar bij de panden naar binnen. Als u na het bestuderen van de pandpresentatie en aanvullende stukken, een discrete bezichtiging aan de buitenzijde en eventueel aanvullende vragen geïnteresseerd bent dan kunt u een gegronde beslissing maken of het pand past binnen uw zoekprofiel. Op basis daarvan ontvangen wij graag een koopsomindicatie waarna de verkoper beslist of wij een afspraak tot bezichtiging in kunnen plannen. 

 

7.     Waar vind ik de algemene voorwaarden van Beleggingspanden.nl?
Disclaimer --> Algemene Voorwaarden

 

Veel gestelde vragen met betrekking tot vastgoedbeleggen:

 

1. Wat is het kadaster?
Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.


2. Wat is een Vereniging van Eigenaren (VVE)?
Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen.


3. Welke factoren hebben invloed op de waarde van een belegging?

Doorgaans waardeert een belegger een beleggingsobject aan de hand van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld:

·         Locatie

·         Type vastgoed

·         Staat van onderhoud binnen- en buitenzijde

·         Huurprijs

·         Termijn huurcontracten

·         Debiteur

·         Alternatieve aanwendbaarheid / Bestemmingsplan gemeente

·         Onderliggende waarde (waarde van de stenen)

·         Voorzieningen in de buurt (winkels, OV, leisure, etc.)

·         Vergunning voor verhuur nodig en aanwezig?

·         Uitpondmogelijkheid

·         Etc. 


4. Wat houdt de verhuurdersheffing in?

Verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren, betalen een heffing over de waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 710,68 per maand (prijspeil 2016). De verhuurderheffing is in 2016 0,491%.

 

Een lagere verhuurdersheffing is van toepassing wanneer verhuurders investeren in:

- Het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of zelfs kerken tot woningen;

- Sloop in krimpgebieden

- In sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam-Zuid

 

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woning, verminderd met 10x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.

 

5. Welke kosten komen bij de aankoop van een object kijken?
Kosten koper, afgekort K.K., zijn de kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden. De kosten koper 2016 bestaat uit overdrachtsbelasting, notariskosten voor het opmaken van de akte van levering en eventueel het opmaken van de hypotheekakte. Naast de overdrachtsbelasting en de notariskosten, gaat het dan onder andere om:

    • Makelaarskosten
    • Bankgarantie
    • Taxatiekosten
    • Advies en bemiddelingskosten